Χάρτες MILKRO

 • Travel Tale THESSALONIKI (English)

  Your Exclusive Map
  Greek / English
  Scale 1:12.000
  40x60 cm

 • Travel Tale CHALKIDIKI (English)

  Your Exclusive Map
  Greek / English
  Scale 1:330.000
  40x60 cm

 • Travel Tale THESSALONIKI (German)

  Your Exclusive Map
  Greek / German
  Scale 1:12.000
  40x60 cm

 • Travel Tale THESSALONIKI (Russian)

  Your Exclusive Map
  Greek / Russian
  Scale 1:12.000
  40x60 cm

 • Travel Tale CHALKIDIKI (German)

  Your Exclusive Map
  Greek / German
  Scale 1:330.000
  40x60 cm

 • Travel Tale CHALKIDIKI (Russian)

  Your Exclusive Map
  Greek / Russian
  Scale 1:330.000
  40x60 cm

 • Travel Tale PELOPONNESE (English)

  Your Exclusive Map
  Greek / English
  Scale 1:650.000
  40x60 cm

 • Travel Tale PELOPONNESE (German)

  Your Exclusive Map
  Greek / German
  Scale 1:650.000
  40x60 cm

 • Travel Tale CRETE (English)

  Your Exclusive Map
  Greek / English
  Scale 1:280.000
  40x60 cm

 • Travel Tale CRETE (German)

  Your Exclusive Map
  Greek / German
  Scale 1:280.000
  40x60 cm

 • Travel Tale CRETE (Russian)

  Your Exclusive Map
  Greek / Russian
  Scale 1:280.000
  40x60 cm

 • Travel Tale HERAKLION (English)

  Your Exclusive Map
  Greek / English
  Scale 1:170.000
  40x60 cm

 • Travel Tale HERAKLION (French)

  Your Exclusive Map
  Greek / French
  Scale 1:130.000
  40x60 cm

 • Travel Tale HERAKLION (German)

  Your Exclusive Map
  Greek / German
  Scale 1:100.000
  40x60 cm

 • Travel Tale HERAKLION (Russian)

  Your Exclusive Map
  Greek / Russian
  Scale 1:160.000
  40x60 cm

 • Travel Tale LEFKADA (English)

  Your Exclusive Map
  Greek / English
  Scale 1:95.000
  40x60 cm

 • Travel Tale LEFKADA (Italian)

  Your Exclusive Map
  Greek / Italian
  Scale 1:95.000
  40x60 cm

 • Travel Tale RHODES (English)

  Your Exclusive Map
  Greek / English
  Scale 1:180.000
  40x60 cm

 • Travel Tale RHODES (German)

  Your Exclusive Map
  Greek / German
  Scale 1:180.000
  40x60 cm

 • Travel Tale RHODES (Russian)

  Your Exclusive Map
  Greek / Russian
  Scale 1:180.000
  40x60 cm

 • Road Trip GREECE (English)

  Best Travel Accessory
  Greek / English
  Scale 1:770.000
  70x100 cm

 • Road Trip NORTH GREECE

  Best Travel Accessory
  Greek / English
  Scale 1:500.000
  70x100 cm

 • Road Trip SOUTH GREECE

  Best Travel Accessory
  Greek / English
  Scale 1:500.000
  70x100 cm

 • Road Trip WEST CRETE

  Best Travel Accessory
  Greek / English
  Scale 1:110.000
  70x100 cm

 • Road Trip EAST CRETE

  Best Travel Accessory
  Greek / English
  Scale 1:100.000
  70x100 cm

 • Visiting THESSALONIKI

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:200.000
  70x100 cm

 • Visiting CHALKIDIKI

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:170.000
  70x100 cm

 • Visiting CRETE

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:280.000
  70x100 cm

 • Visiting HERAKLION

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:110.000
  70x100 cm

 • Visiting RETHYMNON

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:100.000
  70x100 cm

 • Visiting CHANIA

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:100.000
  70x100 cm

 • Visiting ZAKYNTHOS

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:55.000
  70x100 cm

 • Visiting CORFU

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:95.000
  70x100 cm

 • Visiting KEFALONIA

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:70.000
  70x100 cm

 • Visiting SANTORINI

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:25.000
  70x100 cm

 • Visiting KOS

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:57.000
  70x100 cm

 • Visiting RHODES

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:110.000
  70x100 cm

 • Visiting SKIATHOS

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:18.000
  70x100 cm

 • Visiting PELOPONNESE

  Map & City Plan
  Greek / English
  Scale 1:350.000
  70x100 cm

 • Destination THESSALONIKI

  The 24/7 Map
  Greek / English
  Scale 1:10.500
  50x70 cm

 • Destination CHALKIDIKI

  The 24/7 Map
  Greek / English
  Scale 1:250.000
  50x70 cm

 • Destination CRETE

  The 24/7 Map
  Greek / English
  Scale 1:240.000
  50x70 cm

 • Destination HERAKLION

  The 24/7 Map
  Greek / English
  Scale 1:150.000
  50x70 cm

 • Destination RETHYMNON

  The 24/7 Map
  Greek / English
  Scale 1:150.000
  50x70 cm

 • Destination CHANIA

  The 24/7 Map
  Greek / English
  Scale 1:150.000
  50x70 cm

 • Destination CORFU

  The 24/7 Map
  Greek / English
  Scale 1:110.000
  50x70 cm

 • Destination LEFKADA

  The 24/7 Map
  Greek / English
  Scale 1:80.000
  50x70 cm

 • Destination ZAKYNTHOS

  The 24/7 Map
  Greek / English
  Scale 1:80.000
  50x70 cm

 • Destination KEFALONIA

  The 24/7 Map
  Greek / English
  Scale 1:100.000
  50x70 cm

 • Destination SANTORINI

  The 24/7 Map
  Greek / English
  Scale 1:36.000
  50x70 cm

 • Destination KOS

  The 24/7 Map
  Greek / English
  Scale 1:80.000
  50x70 cm

 • Destination RHODES

  The 24/7 Map
  Greek / English
  Scale 1:160.000
  50x70 cm

 • Around CHALKIDIKI - KASSANDRA

  With a smart map
  Greek / English
  Scale 1:125.000
  35x50 cm

 • Around CHALKIDIKI - SITHONIA

  With a smart map
  Greek / English
  Scale 1:125.000
  35x50 cm

 • Around CHALKIDIKI - ATHOS

  With a smart map
  Greek / English
  Scale 1:130.000
  35x50 cm

 • Around SYROS

  With a smart map
  Greek / English
  Scale 1:45.000
  35x50 cm

 • When in PELOPONNESE

  Map & Travel Tips
  Greek / English
  Scale 1:700.000
  40x60 cm

 • When in CRETE

  Map & Travel Tips
  Greek / English
  Scale 1:250.000
  40x60 cm

 • When in CHANIA

  Map & Travel Tips
  Greek / English
  Scale 1:260.000
  40x60 cm

 • When in KOS

  Map & Travel Tips
  Greek / English
  Scale 1:95.000
  40x60 cm

 • When in RHODES

  Map & Travel Tips
  Greek / English
  Scale 1:173.000
  40x60 cm

 • When in RHODES - OLD TOWN

  Map & Travel Tips
  Greek / English
  Scale 1:2.500
  40x60 cm

 • Go to top