Προφίλ

Προφίλ

Επί 37 χρόνια οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΡΑ, με γνώμονα την έγκυρη ενημέρωση του αναγνωστικού κοινου δραστηριοποιούνται στον τομέα της έκδοσης και πώλησης βιβλίων. Παράλληλα έχουν εκδόσει σειρά οδικών και τουριστικών χαρτών της Ελλάδας.

Στην εταιρία απασχολούνται 30 συνολικά υπάλληλοι και εξωτερικοι συνεργάτες καθώς και ικανός αριθμός επιστημονικών συμβούλων οι οποίοι έχουν την ευθύνη της σύνταξης και επιμέλειας των εκδιδόμενων έργων.

Με έδρα την Αθήνα, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΡΑ δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, διαθέτοντας τα έργα τους τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο και σε Εταιρείες, Οργανισμούς, Υπηρεσίες, Δήμους και Κοινότητες.

profil footer block

Συνοπτική παρουσίαση
δραστηριοτήτων

Τηλέφωνο: 210-51.57.241

Διεύθυνση: Αγ. Σοφίας 132-134

Fax: 210.51.57.242

Email: [email protected]f
Go to top