Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα σήμερα (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

Σύγχρονος Τουριστικός Οδηγός

Χαρτογράφηση - Γενική Επιμέλεια "ΦΛΥΑ"
Εκδόσεις Κωσταρά, 2010
ISBN 960-876697-4

 

Περιέχει:

  • Κλίμακα 1:300.000 (Scale 1:300.000)
  • Πλήρες οδικό δίκτυο - (Εγνατία οδός Full road network)
  • Τρισδιάστατη μορφή εδάφους (Relief terrain shape)
  • Γεωγραφικές συντεταγμένες - Εντοπισμός θέσης με G.P.S. (Geographical coordinates - Using G.P.S. system)
  • Απογραφή 2001 (Census of 2001)
  • Τουριστικές Πληροφορίες (Camping - Sightseeing - Services)
Go to top