Πολιτικός Χάρτης Ευρώπης

Διαστάσεις: 1,00x1,40 m / Κλίμακα: 1:6.000.000

Ο Πολιτικός Χάρτης Ευρώπης έχει σχεδιασθεί με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για μία ολοκληρωμένη λειτουργική και αισθητική προσέγγιση.

Go to top