Πελοπόννησος - Πάτρα

Πελοπόννησος / Peloponnese: Κλίμακα / Scale: 1:770.000
Πάτρα / Patra: Κλίμακα / Scale: 1:15.000

- Πλήρες Οδικό Δίκτυο / Full Road Network  
- Σημεία Ενδιαφέροντος / Ponts of Interest
- Χάρτης κέντρου πόλεως / 
Map of city center

Go to top