Παγκόσμιος Πολιτικός Χάρτης

Διαστάσεις: 1,00x1,40 m / Κλίμακα: 1:62.000.000

Ο Παγκόσμιος Πολιτικός Χάρτης έχει σχεδιασθεί με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για μία ολοκληρωμένη λειτουργική και αισθητική προσεγγιση.

Go to top