Ο Δεκάλογος των Ελλήνων

Τα Δέκα Αριστεία του Ελληνικού Πολιτισμού

Κωσταντίνος Ν. Γεωργίου

Εκδόσεις Κωσταρά, 2011

ISBN 978-960-9478-03-8

Το παρόν πόνημα φιλοδοξεί να καταδείξει τα 10 αριστεία-πρωτεία που παραμένουν μέχρι και σήμετα ακατάρριπτα και να προσθέσει λίγες ακόμη σελίδες στο παγκόσμιο βιβλιογραφικό έργο που κατονομάζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μοναδικό και ανυπέρβλητο. Οι θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν σρα 10 πρωτεία, περιλαμβάνουν μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και εστίαση στην τεκμηρίωση των ισχυρισμών περί του ακατάρριπτου αυτών.

[...] Η κατάταξη των πρωτείων έγινε κατά υποκειμενική κρίση, όχι κατά σπουδαιότητα. Είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο να ορισθούν αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, αφού η σπουδαιότητα κάθε πρωτείου είναι όντως ανεκτίμητη. [...]

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Ο δεκάλογος των Ελλήνων

  • Η ελληνική γλώσσα
  • Η ελληνική μυθολογία
  • Φιλοσοφία
  • Ποίηση
  • Γλυπτική
  • Θέατρο
  • Αθλητισμός
  • Δημοκρατία
  • Παρθενών
  • Μέγας Αλέξανδρος
Go to top