Μακεδονία - Χαλκιδική

Μακεδονία - Makedonia:  Κλίμακα - Scale 1:850.000
Χαλκιδική - Chalkidiki: Κλίμακα - Scale 1:500.000

- Πλήρες Οδικό Δίκτυο / Full Road Network 
- Σημεία Ενδιαφέροντος / Ponts of Interest
- 3D Μοντέλο Eδάφους / 3D Terrain Model

    

Go to top