Κρήτη - Crete

Κλίμακα/ Scale 1:200.000 
Πλαστικοποιημένος Χάρτης / Laminated Map
Γράφεις - Διαγράφεις Διαδρομές / Write - Erase Routes

 

Περιέχει / Includes:

- Πλήρες Οδικό Δίκτυο / Full Road Network
- Γεωγραφικές Συντεταγμένες / Geographical Coordinates

Go to top