Καλλικρατικός Χάρτης Ελλάδος

Καλλικρατικός Χάρτης Ελλάδος  -  Περιφέρειες & Δήμοι

Διαστάσεις: 70x100 cm / Κλίμακα: 1:500.000

Ο Καλλικρατικός χάρτης της Ελλάδας έχει σχεδιασθεί με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για μία ολοκληρωμένη λειτουργική και αισθητική προσλεγγιση.

Go to top