Ελλάδα - Greece

Διεθνής Οδικός Χάρτης / International Road Map
Κλίμακα/ Scale 1:650.000
Πλαστικοποιημένος Χάρτης - Laminated Map

Περιέχει / Includes:
-  Πλήρες Οδικό Δίκτυο / Full Road Network
-  Εγνατία -Αττική - Ιονία Οδός / Egnatia - Attiki - Ionia Odos
-  Γεωγραφικές Συντεταγμένες - G.P.S. / Geographical Coordinates - G.P.S

Go to top